Η «Caesura» είναι μία συλλογή φωτογραφιών για τη μεταβατική κατάσταση ανθρώπων που, αφού διέσχισαν το Αιγαίο, βρέθηκαν στην Ελλάδα, στον δρόμο τους ως πρόσφυγες προς τη Δύση.

Κυριολεκτικά «Caesura» ονομάζεται η παύση στη μέση ενός στίχου ή μιας μουσικής φράσης. Εδώ, δηλώνει μεταφορικά το μεσοδιάστημα ανάμεσα σε δύο βίαιες, ταραγμένες περιόδους.

Οι χαρακτήρες της «Caesura» αποκτούν προσωρινή ταυτότητα μέσα σε ένα περιβάλλον μετάβασης και αβεβαιότητας, εκπέμποντας μια διφορούμενη αίσθηση ηρεμίας και ανησυχίας, αχρονικότητας και ανθεκτικότητας, σαν να υπερβαίνουν τον χρόνο.

Η «Caesura» περιέχει αφηγήσεις ανθρώπων, που δηλώνουν το νέο τους status σαν στοιχείο ελευθερίας, όπως έκαναν οι πρώτοι μετανάστες στην Αμερική, στέλνοντας φωτογραφίες στους συγγενείς τους στην πατρίδα για να δηλώσουν την άφιξή τους και την καινούργια τους ταυτότητα στον νέο κόσμο.

Η «Caesura» θέτει ερωτήματα για την ανθρώπινη κατάσταση και ταυτότητα· εν τέλει ερωτήματα για τον τρόπο θέασης της πραγματικότητας. Δεν δίνει απαντήσεις, καθώς δεν αναφέρεται στην ιστορική πραγματικότητα· μάλλον, μιλάει για τα θεμελιώδη στοιχεία της ταυτότητας μέσω της εμφάνισης, της μνήμης και του αυτοπροσδιορισμού.

 

Δημήτρης Κοιλαλούς