Το «Severe Clear» ήταν μια παράσταση skywriting, στην οποία ο καλλιτέχνης έγραψε τις λέξεις ‘Existence or Nonexistence’ (ύπαρξη ή ανυπαρξία) πάνω από το περίγραμμα των κτιρίων της Νέας Υόρκης το σαββατοκύριακο της Εθνικής Ημέρας Μνήμης του 2014. Η φράση πάρθηκε από ένα γράμμα που εστάλη από τη CIA στην Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών και που απέρριπτε το αίτημα που υπέβαλλαν, σύμφωνα με το νόμο περί Ελευθερίας της Πληροφόρησης,  για έγγραφα σχετικά με το απόρρητο πρόγραμμα της κυβέρνησης των ΗΠΑ για τα drones. Η πλήρης απάντηση έλεγε: «…η CIA δε μπορεί ούτε να επιβεβαιώσει, ούτε να αρνηθεί την ύπαρξη ή την ανυπαρξία αρχείων που να ανταποκρίνονται στο αίτημά σας».

Σε μια δεύτερη παράσταση την Ημέρα των Βετεράνων, την ενδέκατη ώρα της ενδεκάτης ημέρας του ενδέκατου μήνα, ένα μικρό αεροπλάνο πετούσε σε κύκλους γύρω από τον πυρσό του Αγάλματος της Ελευθερίας, σέρνοντας πίσω του ένα πανό που έγραφε «Ίχνος Αμφιβολίας». Ο όρος παραπέμπει σε ένα ανέφικτο βάρος απόδειξης –ένα νομικό πρότυπο που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις περιστασιακές ενδείξεις οι οποίες συχνά χρησιμοποιούνται για την έγκριση των επιθέσεων με drones.