Το project Restricted Areas αφορά τον ανθρώπινο αγώνα για την ουτοπία, έχει να κάνει με την προσπάθειά μας για τελειότητα μέσα από την τεχνολογική πρόοδο.

Οι άνθρωποι πάντοτε προσπαθούν να αποκτήσουν ακόμη περισσότερα από όσα διαθέτουν, αυτή είναι η πηγή της τεχνικής προόδου. Τα υποπροϊόντα αυτής της προόδου είναι διάφορα αγαθά καθώς και τα εργαλεία της βίας, που απαιτείται για να εξουσιάζουμε άλλους.

«Πιο καλά!», «πιο ψηλά!», «πιο δυνατά!»: αυτά είναι τα ιδανικά που συχνά εκφράζουν τη κυρίαρχη ιδεολογία των κυβερνήσεων. Και για να επιτύχουν αυτά τα πρότυπα, οι κυβερνήσεις είναι πρόθυμες να θυσιάσουν σχεδόν τα πάντα. Κι εν τω μεταξύ, το άτομο οφείλει να μετατραπεί σε ένα απλό εργαλείο, υποχρεωμένο να επιτύχει αυτούς τους στόχους. Ως αντάλλαγμα, το άτομο θα λάβει ένα υψηλότερο επίπεδο άνεσης.

Για το Restricted Areas ταξίδεψα πολύ, εξερευνώντας τόπους που έπαιξαν μεγάλο ρόλο στην τεχνολογική εξέλιξη. Τώρα πια, αυτά τα μέρη είναι εγκαταλειμμένα. Έχουν χάσει πια τη σημασία τους, μαζί με την ουτοπική ιδεολογία τους που είναι πλέον παρωχημένη. Πολλά από αυτά τα μέρη ήταν κάποτε μυστικές πόλεις, που δεν εμφανίζονταν σε κανέναν χάρτη ή δημόσιο έγγραφο. Ήταν τόποι όπου διαδραματίστηκαν ξεχασμένοι πια επιστημονικοί θρίαμβοι, εγκαταλελειμμένα κτήρια μιας σχεδόν απάνθρωπης πολυπλοκότητας. Το τέλειο τεχνοκρατικό μέλλον που δεν ήρθε ποτέ.

Κάθε πρόοδος φτάνει στη τέλος της είτε νωρίτερα είτε αργότερα και μπορεί να συμβεί για διάφορους λόγους: πυρηνικό πόλεμο, οικονομική κρίση, φυσική καταστροφή. Αυτό που έχει σημασία για μένα είναι να καταγραφεί αυτό που απομένει μετά την πρόοδο που έχει κάποιο λόγο να σταματήσει.

Danila Tkachenko

www.danilatkachenko.com