Σήμερα, η ανθρωπότητα περιβάλλεται από μια σειρά αόρατων απειλών, ικανών να προκαλέσουν σημαντικές βλάβες στο ανθρώπινο σώμα ή και να το καταστρέψουν εντελώς. Η ατμοσφαιρική ρύπανση, οι ιοί, τα ραδιενεργά κατάλοιπα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στη μεταμόρφωσή του. Χρησιμοποιώ συσκευές προβολής με πράσινο φίλτρο για να εντοπίσω και να εκθέσω μέρη που έχουν μολυνθεί από ραδιενέργεια. Το πρόσθετο στοιχείο, με τη μορφή μιας πινελιάς χρώματος πάνω στο φως, καταστρέφει το τυπικό φωτογραφικό αποτέλεσμα, αναπαριστώντας μια αόρατη απειλή και καθιστώντας έτσι την εικόνα πιο ρεαλιστική. Το όξινο χρώμα συχνά χρησιμοποιείται για να αποτυπώσει την τοξικότητα της μαζικής κουλτούρας. Αντιπροσωπεύει τον τρόπο που ένα μέρος του κοινού φαντάζεται την καταστροφή και δεν έχει σχεδόν καμία σχέση με τις μορφές τοξικής μόλυνσης, οι οποίες είναι αόρατες. Φέρνοντας σε σύγκρουση την πλασματική απεικόνιση με την πραγματική ρύπανση, προσπαθώ να επιστρέψω στον πραγματικό κόσμο από το φανταστικό επίπεδο που έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και το μεταμορφώνω.