Πρόκειται για ένα project σε πρώτο πρόσωπο, ένα υβρίδιο μεταξύ φωτογραφίας και επιτέλεσης που μιλά στο σώμα με το σώμα.

Το σημείο εκκίνησης είναι η μεταμόρφωση που μου προκαλεί μια σπάνια ασθένεια. Στο κέντρο βρίσκεται το σώμα, σαν σκηνή, σαν μεσολαβητής, σαν κινούμενος ορίζοντας. Εξερευνώ τις σχέσεις ανάμεσα στην ασθένεια και το σώμα -ιδιωτικές και πολιτικές. Η επιτέλεση βρίσκεται στην ίδια τη φωτογραφική πράξη, μια εμπειρία που βιώνω πολύ αργά και με κόπωση, καθώς σκηνοθετώ την ιστορία μου. Αναπαράγω την πραγματικότητα, σαν να επρόκειτο για θεατρικό έργο, στο οποίο τα σκηνικά αντικείμενα είναι τα βοηθήματα που στην πορεία καθίστανται μέρος της καθημερινότητάς μου. Οι άνθρωποι: ηθοποιοί που αναπαριστούν συμβάντα ή διαθέσεις. Το νερό: μια ουσιαστική ανακούφιση, καθώς μόνο με την έλλειψη της βαρύτητας μπορώ να κινούμαι ανώδυνα. Τέλος, το σώμα μου: ένα προπύργιο ελευθερίας, πρωταγωνιστής στο έργο που το ίδιο σκηνοθετεί.