Η έκθεση «American Faith» είναι μία εξερεύνηση της έμφυτης ανάγκης του ανθρώπου να συνδεθεί με κάτι μεγαλύτερο. Παρουσιάζει την πίστη ως ένα παγκόσμιο στοιχείο της ανθρώπινης εμπειρίας και τους διάφορους τρόπους με τους οποίους αυτή εκδηλώνεται στις ΗΠΑ. Άρχισα αυτή την εργασία το 2004, στην κορύφωση της πολιτικής και πολιτιστικής έντασης που επικράτησε στην Αμερική μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Tο θέμα της θρησκείας έδινε τροφή στην αδιαλλαξία, τη μισαλλοδοξία και τον εθνικισμό και επηρέασε αρνητικά την προοπτική της ίδιας της κοινωνίας μας.

Η προσωπική πίστη προσδέθηκε στη θρησκεία με τρόπο που αντέστρεψε την ιεραρχία ανάμεσά τους. Το νόημά της επαναπροσδιορίστηκε, για να περιγράψει περισσότερο τις ριζοσπαστικές θρησκευτικές δράσεις και ηθικολογίες παρά τον παγκόσμια κοινό τόπο που αυτή προσφέρει στην ανθρωπότητα. Στη μεταναστευτική κοινωνία μας είναι λιγοστές οι ευκαιρίες για αλληλεπίδραση με τους άλλους. Αυτά είναι τα στοιχεία που έκαναν τους Αμερικανούς να βλέπουν την πίστη σε τεράστιες ομάδες παρά σε ατομικότητες που δημιουργούν την κοινωνία.

Kαθώς διαμορφώνονταν οι λόγοι που με ωθούσαν σε αυτή την εργασία, οι αρχικές αυτές παρατηρήσεις με παρακίνησαν να ξεκινήσω. Είχα αποφασίσει να ταξιδέψω σε κάθε πολιτεία της χώρας, να φωτογραφίζω αγνώστους και να συγκεντρώνω ιστορίες από την εμπειρία τους να αποτελούν μέρος από κάτι μεγαλύτερο. Με έναν τρόπο πάντοτε ρευστό και ενστικτώδη, χωρίς να προγραμματίζω που θα πήγαινα, εναπόθετα τη δική μου πίστη σε μία τυχαία διαδικασία. Εγκατέλειψα τις απόπειρες για προσπάθεια και, αντίθετα, άφησα τα γεγονότα να διαποτίζουν το ένα το άλλο. Άρχισα να συγκεντρώνω σε εικόνες και μαγνητοφωνήσεις τις ενδείξεις της ύπαρξης μιας μεγαλύτερης ακολουθίας από γεγονότα στον κόσμο. Θέτοντας καθημερινά την πίστη μου σε δοκιμασία με τη διαδικασία αυτή. Το ένα γεγονός επηρέαζε το άλλο και εγώ προχωρούσα σιγά σιγά σε ένα σχεδόν προκαθορισμένο μονοπάτι από μπάντες Μεξικανών mariachi και αποικίες χριστιανικών αιρέσεων. Με ταπεινότητα είμαι ο πρεσβευτής αυτών των ιστοριών και των εικόνων.