«Οι θεωρίες φόβου» είναι μια 11χρονη προσέγγιση στο φόβο της λήθης ενός αναπτυσσόμενου αγοριού, του φόβου της πραγματικότητας και της παρατήρησης της φωτογραφικής μου μνήμης. Αναφερόμενος στο φωτογραφικό μου αρχείο, δεν αποκάλυψα εικόνες που με γρήγορη προσωπική εστίαση στον γιο μου έγιναν ίχνη και αποδείξεις για να καταλάβω τον εσωτερικό κόσμο του με βάση τους φόβους. «Οι θεωρίες φόβου» παίζουν με την ιστορία, τη μνήμη και τη φαντασία. Αναψηλαφώντας το ιδιωτικό μου αρχείο, ήρθα μπροστά σε εικόνες που θυμήθηκα σαν να ήταν χθες και άλλες που μου φάνηκαν εντελώς άγνωστες. Άρχισα να δουλεύω με τη φωτογραφία ως μέσο οπτικοποίησης της ευελιξίας μιας ανθρώπινης ανάμνησης και τον τρόπο με τον οποίο αυτή μεταμορφώνεται στο πέρασμα του χρόνου, καθώς και το πως συμπεριφερόμαστε απέναντι στη συνεχή αύξηση των δεδομένων ψηφιακής εικόνας.