Τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2014 εργαζόμουν στην κεντρική Αυστραλία, προσπαθώντας να αναπαραστήσω δημιουργικά στοιχεία της φωτογραφικής δουλειάς των ανθρωπολόγων και φωτογράφων Frank Gillen και Baldwin Spencer, οι οποίοι συνέθεσαν ένα από τα πλέον σημαντικά αρχεία της ζωής των Αβοριγίνων επί μία περίοδο 40 χρόνων, μεταξύ του 1875 και του 1912.

Μαζί με τους κατοίκους της κεντρικής ερήμου, αναπαράστησα δημιουργικά τις παλιές εικόνες στους τόπους όπου αρχικά δημιουργήθηκαν. Ήθελα να προσκαλέσω αυτούς που απεικονίζονται να συμμετέχουν στη διαδικασία με τις απόψεις και τις ιδέες τους. Η κύρια φιλοδοξία μου ήταν να χρησιμοποιήσω τη φωτογραφία ως μια συλλογική και αυτοσχεδιαστική πρακτική, για να ξεκινήσει ο διάλογος και να παραχθεί ποιοτική γνώση στο σημείο όπου διασταυρώνονται δυναμικά το αρχείο, το πεδίο, οι συνομιλητές μου και εγώ.
Το «Elegy» αποτελεί προϊόν μοντάζ.