Αυτή η σειρά είναι ένα εικονικό οικοσύστημα, όπου οι ταυτότητες γίνονται διαπερατές και οι μεταμορφώσεις εφικτές. Ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο ψάχνω να βρω τι μπορεί να σημαίνουν οι έννοιες της ατομικότητας, της πολλαπλότητας και της ετερότητας, όταν τα όρια των σωμάτων αμφισβητούνται.

Η σειρά αντλεί στοιχεία από την προσωπική μου εμπειρία αποσύνδεσης και αποπροσωποποίησης. Χάνοντας ένα μέρος της αίσθησης της ατομικότητας -πού αρχίζει και πού τελειώνει το σώμα μου- οδηγήθηκα σ’ έναν αγώνα να κατανοήσω τα όρια του περιβάλλοντός μου και στη συνέχεια να αμφισβητήσω τον τρόπο που προσδιορίζουμε την ταυτότητά μας ως ανθρώπινα πλάσματα. Για πολύ καιρό η δυτική φιλοσοφία έκανε τα πάντα, προκειμένου να ξεχωρίσει τον άνθρωπο από τα ζώα, σε βαθμό που να θεωρούμε ότι είμαστε έξω από τη σφαίρα των ζωντανών. Με βάση αυτήν την παρατήρηση, εξερεύνησα τις σχέσεις ανάμεσα σε ανθρώπινα και μη ανθρώπινα όντα, προσπαθώντας να δραπετεύσω από το πρίσμα της χρησιμότητας ή της υποτέλειας και αναζητώντας αντ’ αυτού να αναγνωρίσω τις κοινές μορφές που μας διαπερνούν.