Αυτή η δουλειά αποτελεί μια έρευνα σχετικά με τα στολίδια. Περιστρέφεται γύρω από έννοιες όπως η ομορφιά, η αποπλάνηση και η ιερότητα. Μέσα από ταξίδια, συγκεντρώνει πορτρέτα, εικόνες από τοπία και τόπους, παραδοσιακά και νεωτεριστικά στοιχεία, προκειμένου να δημιουργήσει ένα σύνδεσμο ανάμεσα σε αυτές τις έννοιες και να αναπτύξει ένα πολύχρωμο, αισθησιακό σύμπαν. Αυτές οι φωτογραφίες είναι ένας τρόπος αμφισβήτησης της σχέσης μας με τα στολίδια, τις γιορτές και την πνευματικότητα, είτε σε εορταστικές είτε σε προσωπικές στιγμές.
Ένα κούρεμα, μια μάσκα, μια καμήλα, συγκεντρώνονται στο ίδιο έργο, ένα έργο ποιητικό και πολύχρωμο, που βρίσκεται ανάμεσα στη φαντασία και την πραγματικότητα. «…το στόλισμα είναι ίδιον του Ανθρώπου, είναι ο τρόπος του να συμμετέχει στη δημιουργία του κόσμου και να επιβεβαιώνει, μέσω του τιμήματος που καταβάλλει, την ευγνωμοσύνη του…» Jacques Soulillou, “Le livre de l’ornement et de la guerre”, Marseille, Editions Parenthèses, 2003.