Στο έργο του ο Μανώλης Δασκαλάκης-Λεμός εξετάζει τη δυνατότητα μιας νέας κοινής συναισθηματικής έκφρασης μέσα από θολές οράσεις. Αυτά τα υβριδικά έργα απεικονίζουν εικόνες που έχουν δημιουργηθεί μέσω ενός εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης, που σχεδιάστηκε και «εκπαιδεύτηκε» από τον καλλιτέχνη σε συνεργασία με μια ομάδα επιστημόνων στο εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης του MIT, και στη συνέχεια ερμηνεύτηκαν εκ νέου από τον καλλιτέχνη σε έναν συνεχή κύκλο.

Τα έργα αυτά έχουν γίνει με μια κυκλική διαδικασία, την οποία ο καλλιτέχνης έχει αρχίσει να αναπτύσσει από το 2018 μαζί με τον Κωνσταντίνο Δασκαλάκη (επιστήμονας υπολογιστών και μαθηματικός) και την ομάδα του στο MIT Computer Science and AI Lab, η οποία περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- τη δημιουργία ενός GAN (Generative Adversarial Network) και ενός Deep Neural Network. Είναι μια σταδιακή ανάπτυξη ενός AI που έχει εκπαιδευτεί με ειδικά επιμελημένα σχέδια, φωτογραφίες και άλλο εκπαιδευτικό υλικό.