Φλου ή θολότητα;

Η δουλειά μου είναι το αποτέλεσμα πολλών διεργασιών διαφορετικής φύσεως, αλλά το παρατηρήσιμο αποτέλεσμα διατηρεί πάντοτε τη μορφή του φωτογραφικού μέσου.
Παρατηρώ λοιπόν με ακρίβεια την απόκλιση που δημιουργείται μεταξύ της καθημερινής πρακτικής της φωτογραφίας και της έρευνάς μου. Η φωτογραφία, χωρίς να αποτελεί αδιάσειστη απόδειξη, μας αφηγείται το πραγματικό, ή τουλάχιστον ένα κάποιο πραγματικό.

Με την πρώτη ματιά, συχνά το μέλημά μου είναι να βυθίσω τον θεατή σε μία αληθοφανή πραγματικότητα. Κατά βάθος, πρόκειται για μια εικόνα πολύ απλή. Ο κόσμος όμως που του προτείνω μοιάζει ρεαλιστικός μέχρι τη στιγμή που ο θεατής κατακλύζεται από μια απορία. Αναδύεται ταχύτατα μια αναληθοφάνεια και αμέσως τίθεται το ερώτημα… τι βλέπω; Υπεισέρχεται τότε η σκέψη για να συνδράμει την αντίληψη.

Θεωρώ τα φωτογραφικά μου έργα ως ιδέες. Ιδέες με μια πολύ απλή έννοια: την έννοια του έργου ως project, όπως θα λέγαμε ότι «μου ήρθε η ιδέα για μια φωτογραφία». Στο έργο μου όλα οργανώνονται και οικοδομούνται για να δημιουργήσουν στον θεατή, όχι ένα φλου αλλά μία θολότητα στη ματιά που πιστεύει στην αρχή ότι κατανοεί, αλλά ανακαλύπτει στη συνέχεια ότι η πραγματικότητα είναι εντελώς άλλη. Βρίσκεται αλλού, σε έναν χώρο εκτός του πεδίου της εικόνας.

Baudouin Colignon