Το CERN είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικών Ερευνών και θεωρείται το μεγαλύτερο και πιο αξιόλογο πείραμα σωματιδιακής φυσικής. Βρίσκεται στη Γενεύη και φιλοξενεί επιστήμονες, μηχανικούς και φοιτητές 113ων εθνικοτήτων. Μετράει ήδη αρκετές σημαντικές επιτυχίες στον χώρο της επιστήμης με πιο σημαντικό την ανάπτυξη του Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web) και, πρόσφατα, το 2012, το 85,0*Higgs. Από το 2012 μέχρι και το 2014 είχα την ευκαιρία να βρεθώ ως επίσημη φωτογράφος του CERN και στα πλαίσια της αναβάθμισης του Μεγάλου Επιταχυντή Αδρονίων (LHC) είχα την ευκαιρία να καλύψω τις εργασίες στο τριάντα τριών χιλιομέτρων τούνελ όπως και στους ανιχνευτές. Οι φωτογραφίες μου έχουν ως στόχο όχι μόνο να παρουσιάσουν το επιβλητικό μέγεθος του πειράματος αλλά και τη σημαντικότητα του στόχου του. Να διερευνηθεί δηλαδή η θεμελιώδης δομή του σύμπαντος.