Το πρότζεκτ «Together Apart» εξερευνά τις θεματικές της μνήμης, της αντίληψης και της εμπειρίας, σε μια προσπάθεια να αιχμαλωτίσει τη σημασία τόσο της ενότητας όσο και του αποχωρισμού. Δανείζεται τον τίτλο του από το ομώνυμο, νέο φωτογραφικό βιβλίο των αδερφών Ritsch, που συνοδεύει αυτό το πρότζεκτ και επιθυμεί να λειτουργήσει ως αντανάκλαση της συνεχώς μεταβαλλόμενης φύσης της κοινωνίας μας. Μέσα από τη σύνθεση, τη διάταξη και το περιεχόμενό της, η φωτογραφική αυτή σειρά αφορά την εξέλιξη και τη ρευστότητα, ποιότητες εγγενείς στις ζωές μας.

Οι αδερφές Ritsch έχουν δημιουργήσει μια σύνθεση από τα ατομικά και συνεργατικά τους έργα, κάνοντας τα όρια της κυριότητας και ιδιοκτησίας σχεδόν δυσδιάκριτα και δημιουργώντας μια ενιαία καλλιτεχνική έκφραση. Η ενότητα «Together Apart» απεικονίζει στιγμές σύνδεσης και αποχωρισμού, παρουσιάζοντας τόσο ανθρώπινα πρόσωπα και σώματα, όσο και τοπία ή νεκρές φύσεις. Το δέρμα, επαναλαμβανόμενο μοτίβο στην ενότητα, λειτουργεί τόσο ως όριο όσο και ως σημείο επαφής, συμβολίζοντας την άρρηκτη σύνδεση ανάμεσα στον εσωτερικό και τον εξωτερικό μας κόσμο. Οι εικόνες είναι τοποθετημένες στον χώρο με τρόπο αντισυμβατικό και παιχνιδιάρικό, λειτουργώντας τελικά και ως μια άσκηση διαλογισμού, που προσκαλεί τους αναγνώστες να διερωτηθούν πώς η μνήμη και οι ζωντανές εμπειρίες διαμορφώνουν την αντίληψή μας για τον κόσμο.