Θνητοί είναι εκείνοι που βιώνουν τον θάνατο ως θάνατο. Με αυτήν την έννοια, τα ανθρώπινα όντα προσδιορίζονται από την επίγνωση ότι ο χρόνος τους όλο και λιγοστεύει. Μια επίγνωση που ενισχύεται απλά και μόνο από το γεγονός ότι ζουν. Το «We are the ones turning» εξερευνά το πώς αντιμετωπίζουμε την «πιθανότητα του αδύνατου» στην καθημερινή ζωή -ένα ζήτημα που εκτείνεται πολύ πέρα από το φόβο του θανάτου και που μπορεί να επηρεάσει βαθιά την αντίληψή μας για τον χρόνο. Η Zibelnik προτείνει μια αναμφισβήτητα ανθρώπινη θεώρηση του θανάτου, αντιπαραβάλλοντάς τον με σκηνές από τη φύση, όπου η παροδικότητα είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτήν της ύπαρξής μας. Συνδυάζει το πεζό με το αλλόκοτο, το συναισθηματικό με το παράλογο, αντιπαραθέτοντας τη μηχανική ροή του χρόνου -όπως συμβολίζεται με τα ρολόγια- με τον τρόπο που εμείς τον βιώνουμε. Η χειρονομία των χεριών που περιστρέφονται, η οποία δίνει τον ρυθμό της σειράς ως ένα Leitmotif και η οποία προέρχεται από την Αμερικανική Νοηματική Γλώσσα, περιγράφει την έννοια του θανάτου.