Τι μπορεί να μας πει μια πατάτα για τον ίδιο μας τον εαυτό; Τι μπορεί να αποκαλύψει σχετικά με την κατασκευή της εθνικής ταυτότητας; Τι ρόλο μπορούν να παίξουν τα σχετικά με αυτήν αφηγήματα, όσον αφορά τους τρόπους με τους οποίους μια κοινωνία φαντάζεται τον εαυτό της και άλλους κόσμους; Πώς μπορούν διατοπικές ιστορίες και διατροφικές κουλτούρες να λειτουργήσουν αρχικά ως μονοπάτια εξερεύνησης της ξεχασμένης κληρονομιάς της αποικιοκρατίας και έπειτα να υπάρξουν ως συστήματα διερεύνησης ενός ευρύτερου πλαισίου πολιτικών, κοινωνικών και συναισθηματικών σχέσεων;

Το πρότζεκτ «Cooking Potato Stories» έχει τις ρίζες του στις διαφορές μεταξύ της προσωπικής και της κοινωνικής ταυτότητας, καθώς και στις ιστορικές και πολιτισμικές επιρροές που τις διαμορφώνουν. Χρησιμοποιώντας την πατάτα ως κεντρικό νήμα αφήγησης, στόχος μου είναι να εξερευνήσω τις δομές εξουσίας που συνδέονται με την κατασκευή των ταυτοτήτων αυτών, με άξονα τις εμπειρίες που σχημάτισα ζώντας ανάμεσα στην Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική. Αυτή η υπερατλαντική συνταγή αναμειγνύει στοιχεία από το «εδώ» και το «εκεί», ενσωματώνοντας διάφορα συστατικά, όπως η κληρονομιά, η ιστορία, η φαντασία, η παράδοση και η αυτοβιογραφία, με στόχο τον αναστοχασμό σχετικά με τον τρόπο που οι κοινωνίες αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους και τους κόσμους γύρω τους, μέσα από τις ιστορίες που μοιράζονται.