Παίρνοντας ως εννοιολογικό σημείο αφετηρίας την εμμονική επιθυμία του εφευρέτη Nicéphore Niépce να αιχμαλωτίζει, να σταθεροποιεί και να αναπαράγει εικόνες, δούλεψα με αρχειακές φωτογραφίες γυναικών από τις Γαλλικές αποικίες, από το μουσείο Nicéphore Niépce, προκειμένου να διερευνήσω τη σχέση μεταξύ της ιστορίας της φωτογραφίας και του αποικιακού, και του ανδρικού βλέμματος. Το ερώτημα ήταν τι αντίκτυπο είχαν η ανάπτυξη των φωτογραφικών συσκευών και των μεθόδων εκτύπωσης, εάν θεωρηθούν ως μία λειτουργική διαδικασία, στη φωτογραφική επεξεργασία της «ετεροποίησης» και πως η μεταγενέστερη αφομοίωσή τους, επηρέασε το σύγχρονο βλέμμα. Αναφερόμενη στους εγγενείς δεσμούς μεταξύ κεραμικής και φωτογραφίας, χρησιμοποίησα τη μορφή του αγγείου ως μια μεταφορά για τη θηλυκότητα προκειμένου να εξερευνήσω τον τρόπο με τον οποίο οι εικόνες των γυναικών έχουν περάσει από γενιά σε γενιά στο συλλογικό συνειδητό/ασυνείδητο.