Η σειρά ‘Where we belong’ είναι ένα σύνολο δουλειάς που εξερευνά τα θέματα του ανήκειν, της θηλυκότητας και της φυγής από την πραγματικότητα, μέσω της απεικόνισης κάποιων λάτρεων της Jane Austen. Η ‘Jane Austen Pineapple Appreciation Society’ αποτελείται από μια ομάδα ανθρώπων που τους συνδέει ένα δυνατό πάθος για την Αγγλίδα συγγραφέα και έχουν δημιουργήσει μια ισχυρή κοινότητα με την οποία τιμούν το έργο της. Μέσα από τη δουλειά μου εξερευνώ το πώς η αίσθηση της ασφάλειας και του ανήκειν που προσφέρουν ορισμένες ομάδες, μπορεί να εμψυχώσει τα άτομα που συμμετέχουν σε αυτές και να ενδυναμώσει την ταυτότητά τους. Χρησιμοποιώ τη φυσική και την ψυχολογική εγγύτητα για να αναπαραστήσω τις έντονες σχέσεις που καλλιεργούνται μέσα σε αυτές τις κοινότητες καθώς και να αποτυπώσω την υπαρξιακή ανάγκη του ανήκειν. Επίσης, εξερευνώ τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ μυθιστοριογραφίας και μη μυθοπλαστικής γραφής, μεταξύ παρελθόντος και παρόντος. Σκοπός μου είναι να προκαλέσω τον θεατή να αναρωτηθεί που αρχίζει και που τελειώνει η επιτέλεση και να αμφισβητήσω τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας.