Το φωτογραφικό πρότζεκτ «People of Clay» του Akshay Mahajan αποτελεί μια θεμελιώδη έρευνα στη βαρύτητα της ταυτότητας, εξερευνώντας την σε αντιπαραβολή με το ιστορικό και πολιτιστικό υπόβαθρο των Ρατζμπάνσι – ή αλλιώς Ανθρώπων του Πηλού – στις περιοχές του Άσσαμ και της Βεγγάλης στην Ινδία. Κάνοντας μια σύνθεση κειμενικών, αρχειακών και φωτογραφικών υλικών, ο Mahajan φέρνει στο προσκήνιο την επίδραση αποικιακών κατηγοριοποιήσεων και μαζί τους τον κίνδυνο της πολιτισμικής λήθης.

Στο έργο του η εθνογραφία, η μυθολογία και τα παραδοσιακά τραγούδια, αποτελούν τόσο τους άξονες, όσο και τα εργαλεία για την εξερεύνηση και την προστασία της τοπικής κληρονομιάς. Στην προσέγγιση του οι προσωπικές αφηγήσεις συνυπάρχουν με το ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο, με το οποίο αυτές αλληλεπιδρούν, προσκαλώντας μας να συλλογιστούμε την ταυτότητα, μέσα από την ρευστότητά της και ενάντια στην ακαμψία των αποικιακών αφηγήσεων.

Το έργο «People of Clay» αποτελεί μια συλλογική ιστορία αγάπης, η οποία μέσα από τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων, αμφισβητεί τη μονιμότητα επιβεβλημένων ταυτοτήτων, προτείνοντας μια πιο δυναμική και σύνθετη οπτική στην έννοια της πολιτιστικής κληρονομιάς.