Στο METRONOME της Μαραγκουδάκη κυριαρχεί το σκοτάδι,
η α
ίσθηση μιας μελαγχολικής περιπλάνησηςτόσο της ίδιας όσο και των πρωταγωνιστών τηςσε χώρους κλειστούς και αποκομμένους από τον υπόλοιπο κόσμο. Καθώς οι φωτογραφίες της αποκαλύπτουν ελάχιστα στοιχεία για την καταγωγή τους, αντιλαμβάνεται κάνεις πως δεν είναι τόσο η περιγραφή του θέματος που έχει σημασία, όσο η σχέση της ίδιας της φωτογράφου με αυτό.