Το έργο της Αντιγόνης Κουράκου μας υπενθυμίζει την ανεξάντλητη ιδιότητα της φωτογραφίας να μετουσιώνει την πραγματικότητα. Οι αναφορές της στην ιστορία της φωτογραφίας αφθονούν και λειτουργώντας υπόγεια μας οδηγούν στο κατώφλι μιας σιωπηλής ενδοσκόπησης,  απρόσμενης σήμερα,  όπου φωτογραφίες στραμμένες σε γεγονότα και κοινωνικά θέματα μας ζητούν επιτακτικά να κρίνουμε, να σκεφτόμαστε, να βγάζουμε συμπεράσματα. Στον αντίποδα αυτής της συνθήκης το είδος της φωτογραφίας της Κουράκου, αναμοχλεύοντας ενδόμυχες εικόνες και στιγμές της δικής μας ζωής, μας ζητά να φανταζόμαστε.
Η ελλειπτική περιγραφή των καταστάσεων και των προσώπων στις φωτογραφίες της σημαδεύουν στιγμές που για να ολοκληρωθούν απαιτούν τη συνδρομή μας.

Κωστής Αντωνιάδης
Ομότιμος Kαθηγητής Φωτογραφίας ΠΔΑ