Ως μέρος του φετινού Athens Photo Festival, παρουσιάζουμε ένα τμήμα της ομαδικής έκθεσης με τίτλο: «1%: Privilege in a Time of Global Inequality». Αυτό το project είναι μια απάντηση στην εκρηκτική αύξηση του χάσματος μεταξύ φτώχειας και πλούτου ανά τον κόσμο. Η αυξανόμενη ανισότητα μεταξύ εκ διαμέτρου αντίθετων αντιφατικών συνθηκών ζωής απεικονίζεται σε σύγχρονες φωτογραφίες ντοκουμέντου διάσημων φωτογράφων. Οι εικόνες, που θυμίζουν τις ιδιωτικές συλλογές των μεγάλων χορηγών της τέχνης, επιτρέπουν μια ποικιλία προσεγγίσεων του θέματος, ενώ δίνουν ερέθισμα για ένα δημόσιο διάλογο πάνω σε αυτό το φαινόμενο: Το πλουσιότερο 1 τοις εκατό του παγκόσμιου πληθυσμού κατέχει σχεδόν το ήμισυ των συνολικών περιουσιακών στοιχείων.