Στην ελληνική επαρχία οι άνθρωποι έχουν μια πολύ διαφορετική σχέση με το τοπίο, σε αντίθεση με αυτή των αστικών κέντρων. Έννοιες όπως η μοναξιά, η απομόνωση, η ελευθερία, η οικογένεια και η νοσταλγία βρίσκονται σε ένα συνεχή διάλογο. Οι αλλαγές στο τοπίο γίνονται μέρος της ιστορίας και διαμορφώνουν μια ασαφή πολιτιστική ταυτότητα. Η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη είναι η δική μου αναφορά, ο τόπος στον οποίο ζω, εξερευνώ και τεκμηριώνω. Ένας τόπος με μία ιδιαίτερη ανθρωπογεωγραφία και ένα μεταβαλλόμενο οικονομικό τοπίο. Άνθρωποι που πλήττονται από την οικονομική κρίση επιστρέφουν πίσω στο σπίτι τους στη γη των οικογενειών τους, ενώ άλλοι φεύγουν για να αναζητήσουν ένα καλύτερο μέλλον. Ως κάτοικος αυτής της περιοχής με απασχολούν όλα τα παραπάνω.

Επιμέλεια έκθεσης: Ελένη Μουζακίτη από την πλατφόρμα The Provinces