Βασίλης Γεροντάκος, Χάρης Κακαρούχας, Εύη Καραγιαννίδη, Αικατερίνη Καρανίκα, Παύλος Παυλίδης

Οι εμπειρίες συγχρονικότητας είναι συμπτώσεις με νόημα. Αντικατοπτρίζουν ψυχολογικές διεργασίες, μεταφέρουν μηνύματα όπως τα όνειρα, δίνοντας μια βαθύτερη και ουσιαστικότερη ερμηνεία στα γεγονότα, στο βαθμό που αντιστοιχούν σε συναισθηματικές καταστάσεις και εσωτερικές εμπειρίες.

Πέντε φωτογράφοι – δηλαδή πέντε φωτογραφικοί κόσμοι -αναδεικνύουν με αυτόν τον τρόπο την πνευματική τους συγγένεια.

Luminous Eye