Το φαγητό είναι ένας παγκόσμιος κώδικας επικοινωνίας, ένα τελετουργικό. Μια διαδικασία που προκαλεί όλες τις αισθήσεις μας.
Γνώριμα υλικά συνδυάζονται με αναπάντεχα αντικείμενα προκαλώντας νέες μορφές σύνθεσης, σχημάτων, επιφανειών, όπου ποικιλίες διαφόρων μέσων παρουσιάζονται μέσα από μία σειρά καινούργιων αυτοσχέδιων κατασκευών.
Η φωτογραφία συμβάλλει σε αυτό ως μέσω αποτύπωσης και ολοκλήρωσης της ιδέας παρουσιάζοντας το έτσι σαν μία νέα εικόνα.
Ο πειραματισμός, η συλλογή των υλικών, το παιχνίδι με τις λέξεις και τους τίτλους που διαλέγω για να ντύσω μία φωτογραφία πυροδοτεί μία διεργασία η οποία καταφέρνει να βρίσκετε σε διαρκή εξέλιξη.