Μνήμη είναι η ικανότητα του ανθρώπου να θυμάται. Δεν πρόκειται για μια αντικειμενική καταγραφή αλλά για μια δυναμική διαδικασία επιλογής και αφαίρεσης στοιχείων της πραγματικότητας, τα οποία με την πάροδο του χρόνου αλλοιώνονται και εξασθενούν. Η περίοδος της πανδημίας και ο εγκλεισμός που επέβαλε, οδήγησαν αναπόφευκτα σε μια ανασκόπηση, τόσο του εσωτερικού εαυτού, όσο και των προσωπικών μας αρχείων. Ξεφυλλίζοντας τα οικογενειακά άλμπουμ, αναρωτιέται κανείς αν η φωτογραφία βοηθάει στη διατήρηση της μνήμης ή τελικά την υποκαθιστά.

Το The Perfect Blue αποτελεί μια επαναδιαπραγμάτευση με το παρελθόν και τα τραύματα που έχει αφήσει. Η αρχαϊκή τεχνική της κυανοτυπίας γίνεται το μέσο καταγραφής και αποτυπώνει στο χαρτί τις φωτογραφίες, με τον ίδιο τρόπο που τα παιδικά βιώματα έχουν χαραχτεί στο υποσυνείδητο. Ταυτόχρονα, η αφαιρετική μονοχρωμία του μπλε απομακρύνει τις εικόνες από τη σφαίρα της πραγματικότητας, ενώ τα υποκείμενα αποκτούν μία άυλη υπόσταση. Τέλος, αυτή η διαδικασία «επαναφωτογράφισης» του οικογενειακού μου αρχείου, δεν αποτελεί μόνο ένα προϊόν νοσταλγίας, αλλά είναι μια διερεύνηση της σχέσης της ανθρώπινης μνήμης με την φωτογραφία.