Συμμετέχουν: Μαριλένα Αλιγιζάκη, Βασίλης Βλασταράς, Πάσκουα Βοργιά, Γιάννης Θεοδωρόπουλος, Κώστας Καψιάνης, Νίκος Παπαδημητρίου, Πάνος Σκλαβενίτης, Παύλος Φυσάκης

Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Αργιανάς

Το Μουσείο Αθλητικής Δυστοπίας εξετάζει μια σειρά από φλέγοντα ζητήματα που συνδέονται με το αθλητικό φαινόμενο στη σύγχρονη βιοπολιτική συνθήκη. Σε αντιδιαστολή με τα παραδοσιακά αθλητικά μουσεία τα οποία μπορούν να ιδωθούν ως τοπολογίες της αποθέωσης και του θριάμβου, το Μουσείο Αθλητικής Δυστοπίας, ένα μη κανονικό μουσείο μέσα στο Μουσείο Μπενάκη, αλλά και μια ετεροτοπία, προσκαλεί τον επισκέπτη να στοχαστεί πάνω σε αβεβαιότητες και «ρήγματα» γύρω από το αθλητικό, και επομένως και κοινωνικοπολιτικό, πεδίο. Εντέλει, το Μουσείο Αθλητικής Δυστοπίας διερευνά εκφάνσεις ενός δυστοπικού μετα-αθλητικού κόσμου, που μοιάζει να έχει ήδη έρθει.

Photo: Μαριλένα Αλιγιζάκη