Το «Reconstruction» είναι μια φωτογραφική αναπαράσταση, όπου η τεκμηρίωση και η μυθοπλασία δοκιμάζουν τα όριά τους. Βγαλμένες σε μια περίοδο έξι χρόνων, ενώ εξερευνούσα τις παρυφές της πόλης μου, αυτές οι φωτογραφίες καταγράφουν ένα κλάσμα της πραγματικότητας. Ωστόσο, σκιαγραφούν μια αντιμετάθεση από την πραγματική ζωή στη μυθολογία. Περιορισμένος σε κάθε συγκεκριμένο σημείο χρόνου και χώρου, ο θεατής ενθαρρύνεται να ξεδιπλώσει τη δική του προσωπική αφήγηση. Μια ξαπλωμένη καρυάτιδα, ένα ελάφι, ένας τάφος, ένας φασιανός, το χρυσόμαλλο δέρας και άλλα κομμάτια ενός «κήπου» στην άκρη της πόλης.