Τα έργα που περιλαμβάνονται στην ενότητα Erased scenes (from an untouched landscape) είναι εμπνευσμένα από την ζωγραφική. Συγκεκριμένα, πρόκειται για έναν συνδυασμό χειρωνακτικής και ψηφιακής επεξεργασίας εικόνων, με αποτέλεσμα κατασκευασμένα και όχι φωτογραφημένα κολάζ τοπίων. Αποτελεί μία προσπάθεια προσέγγισης του φυσικού τοπίου, σε μια θεωρητική αρχέτυπη μορφή του. Στην πλειοψηφία των τοπίων αυτών, το βλέμμα αποστρέφεται από τις ανθρώπινες παρεμβάσεις. Τις φορές που στις εικόνες υπάρχουν στοιχεία ανθρώπινης παρέμβασης, λειτουργούν ως ίχνος. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της δουλειάς, και θέμα που με απασχόλησε, είναι η χειρωνακτική διαδικασία κατασκευής, η άμεση επέμβαση στις φωτογραφίες αλλά και η υλικότητα τους.