Το ‘Εσώτερο έξω’ - ‘InnerOut είναι μια σειρά ατομικών και ομαδικών πορτραίτων που έγιναν σε διάστημα έξι χρόνων. Η επιλογή των εικονιζόμενων έγινε από οικεία πρόσωπα του φιλικού και οικογενειακού μου περιβάλλοντος αποσκοπώντας στην διεισδυτική μελέτη του ψυχολογικού περιγράμματος των μορφών. Η φωτογραφική αποτύπωση του εσωτερικού κόσμου – “inner – των εικονιζόμενων, και το πώς αυτός διαμορφώνει τον χώρο γύρω τους – “out – ήταν ο σκοπός του εγχειρήματος. Σκηνοθετώντας την σύνθεση στον εκάστοτε ‘προσωπικό’ χώρο, όπου πρόσωπο και περιβάλλον συνδιαλέγονται από τις επιλογές που χαρακτηρίζουν την ζωή  του εικονιζόμενου, καταγράφω με τον φωτογραφικό φακό το ιδιαίτερο και μοναδικό σύμπαν της ταυτότητας του χαρακτήρα του. Η τεχνική αρτιότητα των εικόνων με το αυστηρό κάδρο και το μεγάλο βάθος πεδίου αποτέλεσαν ζητούμενο. Προέκυψε έτσι, μία ενότητα δεκαοκτώ φωτογραφικών έργων.