Εργάζομαι πάνω σε θέματα μετανάστευσης τα τελευταία 8 χρόνια. Αυτό το έργο διερευνά την ανθρώπινη και την κοινωνική προσαρμοστικότητα. Ο όρος προσαρμοστικότητα χρησιμοποιείται, γενικά, για να περιγράψει την ικανότητα επιστροφής σε μια αρχική κατάσταση και αναφέρεται συγκεκριμένα στην ικανότητα των ανθρώπων να προσαρμόζονται στις αλλαγές. Είναι σαφές ότι, όπως και με πολλούς άλλους σχετικούς όρους στην τρέχουσα βιβλιογραφία, η προσαρμοστικότητα αναφέρεται όχι μόνο στην ικανότητα διατήρησης ή επιστροφής σε προηγούμενη κατάσταση, αλλά και στην προσαρμογή και στην εκμάθηση του να ζει κάποιος με αβεβαιότητες. Πιστεύεται όλο και περισσότερο ότι η προσαρμοστικότητα μπορεί να επιτρέψει στους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης χρησιμοποιώντας τους δικούς τους πόρους και τη δική τους εμπειρία. Αυτό το έργο, αποτελεί μέρος μιας μακροπρόθεσμης εργασίας μου σχετικά με τη μετανάστευση. Οι φωτογραφίες έχουν τραβηχτεί στα νησιά της Σάμου και της Λέσβου έξω από τα στρατόπεδα προσφύγων.