Σας ευχαριστούμε για την υποβολή της πρότασής σας στο πλαίσιο της έκθεσης Νέοι Έλληνες Φωτογράφοι!

Η αίτησή σας έχει καταχωρηθεί επιτυχώς. Σε λίγα λεπτά θα παραλάβετε μία επιβεβαίωση παραλαβής στο e-mail που έχετε καταχωρήσει. Αν δε βρείτε το email εγγραφής στο φάκελο εισερχομένων σας, παρακαλούμε να ελέγξετε το φάκελο ανεπιθύμητων (spam), καθώς το μήνυμα μπορεί να βρίσκεται εκεί.