ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
22 Ιανουαρίου 2018
ΠΟΥ & ΠΟΤΕ
Μουσείο Μπενάκη
5 Ιουνίου – 29 Ιουλίου 2018
ΓΕΝΙΚΑ

1.1 Στόχοι
Το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας, στο πλαίσιο των δράσεων του για την ανάπτυξη της σύγχρονης ελληνικής φωτογραφίας, προκηρύσσει την 26η έκθεση φωτογραφίας Νέοι Έλληνες Φωτογράφοι 2018 και προσκαλεί νέους δημιουργούς που χρησιμοποιούν το φωτογραφικό μέσο να καταθέσουν τις προτάσεις τους.

1.2 Χώρος Διεξαγωγής
Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Μπενάκη, στο πλαίσιο του Athens Photo Festival 2018.

1.3 Δικαίωμα Συμμετοχής
Η πρόσκληση απεύθυνεται σε δημιουργούς ηλικίας έως 35 ετών που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και την Κύπρο ή ελληνικής καταγωγής  που διαμένουν σε άλλες χώρες.

1.4 Θεματική
Κάθε πρόταση πρέπει σχετίζεται στην ανάπτυξη ενός θέματος ή ιδέας. Το θέμα είναι ελεύθερο και καθορίζεται από τις καλλιτεχνικές αναζητήσεις του δημιουργού.

1.5 Προθεσμία Υποβολής
Οι δηλώσεις συμμετοχής και το φωτογραφικό υλικό θα πρέπει να σταλούν το αργότερο έως τις 21 Ιανουαρίου 2018.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

2.1 Τρόποι Υποβολής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τις προτάσεις τους με έναν μόνο από τους παρακάτω τρόπους:
– μέσω του δικτυακού τόπου του Athens Photo Festival
– μέσω ταχυδρομικής αποστολής στην παρακάτω διεύθυνση:
Eλληνικό Κέντρο Φωτογραφίας
Στρατηγού Κοντούλη 3
117 42 Aθήνα

2.2 Περιεχόμενο Πρότασης
Kάθε ενδιαφερόμενος καλείται να συμπληρώσει και να υποβάλει τη φόρμα δήλωσης συμμετοχής, συνοδευόμενη από το φωτογραφικό υλικό. Κάθε πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει μια ενότητα έως 15 φωτογραφιών, σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων, που παρουσιάζουν το σύνολο ή μέρος ενός φωτογραφικού project.

Για online υποβολή φωτογραφικού υλικού τοποθετούνται οι εικόνες σ’ ένα folder, το οποίο στη συνέχεια να μετατραπεί σε συμπιεσμένο αρχείο. Η διαδικτυακή εφαρμογή υποβολής φωτογραφικού υλικού αποδέχεται μόνο συμπιεσμένο αρχείο σε μορφή zip, dmg, sitx, sit, tar ή rar, το μέγεθός του οποίου να μην υπερβαίνει τα 30MB.

Για αποστολή μέσω ταχυδρομείου θα πρέπει τόσο το φωτογραφικό υλικό όσο και η φόρμα συμμετοχής να αποστέλλονται σε ψηφιακή μορφή εγγεγραμμένα σε CD. Για να κατεβάσετε τη φόρμα συμμετοχής, πατήστε εδώ. Σημειώνεται ότι το υλικό της υποβολής δεν επιστρέφεται και τα CD καταστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής.

2.3 Προετοιμασία Φωτογραφικού Υλικού
Οι εικόνες θα πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:
Tύπος αρχείων: jpg (image quality 12)
∆ιαστάσεις: 1500 pixels η μεγάλη πλευρά
Όνομα αρχείων: Η ονομασία των ψηφιακών αρχείων θα πρέπει να φέρει το επώνυμο του φωτογράφου με λατινικούς χαρακτήρες, ακολουθούμενο από τον αύξοντα αριθμό της εικόνας, όπως στο παρακάτω παράδειγμα: yourlastname_01.jpg, yourlastname_02.jpg κ.ο.κ.

2.4 Αριθμός Προτάσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν έως τρεις διαφορετικές εργασίες-προτάσεις με διαφορετική φόρμα δήλωσης συμμετοχής για κάθε πρόταση.

2.5 Επιβεβαίωση Παραλαβής
Μετά την παραλαβή του υλικού θα σταλεί επιβεβαίωση παραλαβής στο e-mail που έχει δηλωθεί στην αίτηση.

3. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

3.1 Ενημέρωση Συμμετεχόντων
Όσοι έχουν υποβάλει πρόταση θα ειδοποιηθούν για την τελική έκβαση της συμμετοχής τους, με την αποστολή e-mail έως τα τέλη Μαρτίου.

3.2 Κατάλογος & Δικτυακός Τόπος Φεστιβάλ
Οι φωτογραφικές εργασίες που θα επιλεγούν για το κεντρικό εκθεσιακό πρόγραμμα του Φεστιβάλ, θα παρουσιαστούν στον γενικό έντυπο κατάλογο και το δικτυακό τόπο του φεστιβάλ με φωτογραφικό υλικό και με πληροφορίες για τους καλλιτέχνες.

3.3 Δημοσιότητα
Το Γραφείο Τύπου του Φεστιβάλ θα αναλάβει τη δημοσιότητα και προβολή των εκθέσεων και του φεστιβάλ μέσα από τη τακτική και συνεχή διάχυση δημοσιογραφικού υλικού στα ελληνικά και διεθνή μέσα επικοινωνίας.

4. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ

Mε την κατάθεση της αίτησης ο καλλιτέχνης βεβαιώνει ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται πλήρως τους παραπάνω γενικούς όρους συμμετοχής του.

ATHENS        BERLIN        BRATISLAVA        BUDAPEST        LJUBLJANA        LUXEMBOURG        PARIS        VIENNA