Με έναυσμα τη μίξη διαφορετικών μορφών καλλιτεχνικής δράσης, η έκθεση αναδεικνύει το έργο αξιόλογων καλλιτεχνών από το διεθνές προσκήνιο, ως αφορμή και ως κρίσιμη προσπάθεια επανεξέτασης της σχέσης μεταξύ επιτέλεσης/performance art και φωτογραφίας. Στην επιτέλεση, η διάρκεια δημιουργίας ενός έργου ‘ισούται’ με το καθεαυτό έργο. Η φωτογραφία εισάγεται στη διαδικασία αυτή, κατά τη προσπάθεια αποτύπωσης της σωματικής ύπαρξης ενός καλλιτέχνη ή του ίχνους της εν δράσει. Η ‘έν-ταση’ μεταξύ αυτών των δύο καλλιτεχνικών πρακτικών αναδεικνύεται μέσα από την αντίθεση της επιτελεστικής διάρκειας η οποία καταλαμβάνει ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο και της φωτογραφικής στιγμής η οποία συλλαμβάνει μόνο ένα σημείο δράσης. Ως αποτέλεσμα, η εφήμερη διάσταση της επιτέλεσης μεταφράζεται αποσπασματικά από τη φωτογραφία σε τεκμήριο το οποίο διεκδικεί τη διάσταση της μονιμότητας. Με διάθεση εικονιστικού δοκιμίου, η έκθεση αυτή παραθέτει την απομονωμένη φωτογραφία ως αυτόνομο έργο και την παρουσιάζει σε ένα σύνολο όμοιων καλλιτεχνικών εγχειρημάτων.

O επιτελεστής και ο φωτογράφος μπορούν να επιλέξουν τα στοιχεία πάνω στα οποία θα κτίσουν συγκλίσεις και αποκλίσεις. Αυτά τα είδη ‘πρό-θεσης/έν-τασης’ πραγματώνονται με τη φωτογραφία η οποία λήφθηκε κατά τη διάρκεια ζωντανής επιτέλεσης, ή στατικής εικόνας από βιντεοσκοπημένη επιτέλεση, ή εικόνας του επιτελεστή η οποία σκηνοθετήθηκε σε συνεργασία με φωτογράφο ή ακόμα και αυτό-φωτογραφημένης εικόνας του καλλιτέχνη. Η σχέση του επιτελεστή με το φωτογράφο διαμορφώνεται ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε στρατηγικής σχετικά με τη φύση της ‘έν-τασης’. Επομένως, αυτή η έκθεση βασίζεται στους τρόπους διαμόρφωσης ενός καλλιτεχνικού έργου από ένα ‘υβριδικό δημιουργό’, όπως αυτός αναδύεται από τη συγχώνευση του σώματος ενός επιτελεστή και του φακού ενός φωτογράφου.

Athens Photo Festival 2013
Πρόγραμμα Satellite

The in-Tension (πρό-θεση/έν-ταση)
Διεθνής Ομαδική Έκθεση

Επιτελεστές: Δημοσθένης Αγραφιώτης, Abel Azcona, Julien Blaine, Michel Collet, Αμαλία Χαρικιοπούλου, Alastair MacLennan, Monika Günther & Ruedi Schill, BBB Johannes Deimling, Bartolomé Ferrando, Dagmar I. Glausnitzer-Smith, GRAAM, Kurt Johannessen, Pekka Kainulainen, Katharina Kastl, Carlos Martiel, Boris Nieslony, Lala Nomada, Ανδρέας Πασιάς, Αλέξανδρος Πλωμαρίτης, Grigoris Semitecolo, Seiji Shimoda, Joseph Ravens, Valentine Verhaeghe

Φωτογράφοι: Jesse Clockwork, Anne Lise Dehee, Fabrizio Garghetti, Daniel Häller, Mishka Henner, Miklos Legrady, Kenny Lemes, Mathias Pick, Δημήτρης Πρίφτης, Juan Pablo Hoyos Ramírez, Rita Rodrigues, Jean Marc de Samie, Jessica Smith, Monika Sobczak, Manuel Vason, Jouko Vatanen

Επιμελητές: Δημοσθένης Αγραφιώτης, Ανδρέας Πασιάς

Εγκαίνια: 5 Νοεμβρίου 2013

Διάρκεια: 6-23 Νοεμβρίου 2013

Beton7
Πύδνας 7, 118 55 Αθήνα
T 210 7512625

Παραγωγή: epitelesis-Performance Art Foundation