Είναι η αποτύπωση της ανάγκης να μιλήσω, ενώ δε ξέρω ακόμα τι θα πω.
Είναι η ελπίδα να παραμείνει ό,τι υπήρξε μόνο για μια στιγμή.
Φωτογραφίζω την αδράνεια των αισθήσεων που μεταφέρουν οι άνθρωποι
και τα αντικείμενα που μοιάζουν να έχουν πρόσωπο και πνεύμα.
Μέσα από την φαινομενική απουσία συναισθημάτων επιχειρώ να διεγείρω τον μοναδικό τρόπο που ο καθένας βλέπει και νοιώθει

Νέοι Έλληνες Φωτογράφοι 2013

Κωνσταντίνος Δουμπενίδης
Εξ ανάγκης

Διάρκεια: 1-20 Νοεμβρίου 2013

«Τεχνόπολις» Δήμου Αθηναίων
Πειραιώς 100, Γκάζι, Αθήνα