Από την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και μετά, η Αρμενία βρίσκεται στη φάση της μετάβασης μεταξύ δύο κόσμων. Έχει διαμορφωθεί ένα νέο μοντέλο αλλά, με δεδομένη την ποικιλομορφία του, παραμένει δύσκολα προσδιορίσιμο. Οι φωτογραφίες αυτής της σειράς, ακριβώς όπως και η χώρα που τις ενέπνευσε, περιμένουν μια εξέλιξη. Αυτές οι μαρτυρίες αντανακλούν «το ατελές», μια στιγμή μεταμόρφωσης κατά την οποία συνυπάρχουν αντικρουόμενες δυνάμεις, παρόλο που αδυνατούμε να διακρίνουμε τη μία από την άλλη. Αντί να τεκμηριώνουν την τρέχουσα κατάσταση, οι φωτογραφίες εστιάζουν στην ιστορία που δεν έχει ακόμη γραφτεί και στην προοπτική για ένα λαμπρότερο μέλλον.

Το project δίνει έμφαση στη θεατρική διάσταση της πραγματικότητας, προκειμένου να εξερευνήσει τις δυνατότητες αναγέννησης αυτής της νέας δημοκρατίας που χάνει ασταμάτητα τους πολίτες της. Η σειρά αυτή μπορεί να εκληφθεί ως μέρος των φανταστικών αρχείων μιας χώρας που η ιστορία της τελεί πλήρως υπό κατασκευή.

Julien Lombardi

Athens Photo Festival 2016
Κεντρικό Πρόγραμμα

[Extreme Antithesis]

Julien Lombardi (FR)
The Unfinished

Μουσείο Μπενάκη (Κτήριο οδού Πειραιώς)
9 Ιουνίου – 31 Ιουλίου, 2016

Ώρες λειτουργίας: Πέμπτη & Κυριακή: 10:00 – 18:00, Παρασκευή & Σάββατο: 10:00 – 22:00

Με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών